سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲
تازه ها
شما اینجا هستید: خانه / آداب و رسوم / مراسم تولد ونام گذاری نوزاد

مراسم تولد ونام گذاری نوزاد

65miyc

مراسم تولد ونام گذاری نوزاد

عروس و دامادی که به خانه بخت می روند در انتظار فرزندشان روزشماری می کنند.در بیهود پس ازتولد بلا فاصله فردی مؤمن وخوش اخلاق اذان را درگوش راست و اقامه را درگوش چپ نوزاد قرائت می کند. بعد ازتولد نوزاد ،اقوام وخویشان به دیدن زائو می روند. عصرروز پنجم ازکسانی که به عیادت آمده دعوت می شود. درششمین شب نوزاد جشن نامگذاری برپا می گردد. دربرخی نقاط تا قبل از نامگذاری پسر را علی و دختر را موقتاً فاطمه می نامند. وقتی مدعوین جمع شدند. اولین نفری که پهلوی زائونشسته بچه را برداشته به بغل دستی خوداده و تا٣دور کامل دست به دست کرده و هریک چنین می خوانند:

بچه بچه، ماه  بچه      

  خدانگهدار بچه

هرکه بخوره نون  بچه

دعا کنه بجون بچه

  بگیربچه بگیربچه

بده بچه بده بچه

بچه درم یگونه 

  کبک میون خونه

ککُرککُرمخونه

چشش به مهمونه

درمراسم نام گذاری، اگربچه پسرباشد شلوارپدر را تا کرده او را روی آن قرارداده واگر دخترباشد روی غربال گذاشته وشال قرمزی دور و برش می پیچند. چند اسم را لای اوراق قرآن قرار داده یک نفرمؤمن وضو گرفته با قرائت سوره فاتحه، قرآن را بازکرده چند ورق جلو رفته به اولین اسمی که رسید آنرا انتخاب می نمایند. سپس سپندی دود کرده وصلوات می فرستند و ازشیرینی مجلس بعنوان تبرک برداشته به خانه می برند. بعضی افراد به لحاظ خصوصیات جسمانی القابی دربین مردم داشته وبه آن نام اشتهار دارند. چنین اسمی اغلب زیبنده هم نبوده اما به مراتب بیش ازنام خانوادگی باعث اشتهارفرد شده است. اگرپدرخانواده سید باشد فرزندان پسراوسید وفرزندان دختراو را بی بی می نامند. درخانواده ها مادررا بنام پسربزرگشان صدا میزنند مثلاً اگرپسربزرگ علی باشد می گویند مادرعلی، خیلی ها نام پدربزرگ ومادربزرگ را برای نوزاد برمی گزینند تا یاد

 ونام آنها باقی بماند. درتوصیف دخترنوزاد می خوانند:

دختر دَرُم یگونه 

درکنج بالا خونه

قرآن ورموخونه

دختردرم چه مستبو

تمن بیار و بستو

ترسم که آوازه شه 

آوازه به دروازه شه

به گوش شه زده شه

شه زده لشکرکشه

لشکر او کشته شه

دختر به زر می ارزه 

به صد پسرمی ارزه

روز دهم زنان اقوام و خویشاوندان زائو و نوزاد را به حمام می برند. بعد ازحمام معمولاً زنانیکه بهمراه زائو رفته اند هدیه ای  تقدیم وبرای صرف نهاردعوت می شوند.

0

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Scroll To Top